Cartref Cysylltiedig ac IoT: Cyfleoedd a Rhagolygon y Farchnad 2016-2021

官网 20210715

(Nodyn y Golygydd: Yr erthygl hon, wedi'i chyfieithu o Ganllaw Adnoddau ZigBee. )

Mae Research and Markets wedi cyhoeddi bod yr adroddiad “Connected Home and Smart Appliances 2016-2021” wedi’u hychwanegu at eu cynnig.

Mae'r ymchwil hwn yn gwerthuso'r farchnad ar gyfer Rhyngrwyd Pethau (IoT) mewn Cartrefi Cysylltiedig ac mae'n cynnwys gwerthusiad o yrwyr marchnad, cwmnïau, datrysiadau, a rhagolygon 2015 i 2020. Mae'r ymchwil hwn hefyd yn gwerthuso'r farchnad Offer Clyfar gan gynnwys technolegau, cwmnïau, datrysiadau, cynhyrchion, a gwasanaethau.Mae'r adroddiad yn cynnwys dadansoddiad o gwmnïau blaenllaw a'u strategaethau a'u cynigion.Mae'r adroddiad hefyd yn darparu rhagamcanion marchnad helaeth gyda rhagolygon ar gyfer y cyfnod 2016-2021.

Estyniad o awtomeiddio cartref yw Connected Home ac mae'n gweithredu ar y cyd â Rhyngrwyd Pethau (IoT) lle mae dyfeisiau y tu mewn i'r cartref wedi'u cysylltu â'i gilydd trwy'r rhyngrwyd a / neu drwy rwydwaith rhwyll diwifr amrediad byr ac yn cael eu gweithredu fel arfer gan ddefnyddio teclyn anghysbell. dyfais mynediad fel ffôn clyfar, bwrdd neu unrhyw uned gyfrifiadurol symudol arall.

Mae offer clyfar yn ymateb i wahanol dechnolegau cyfathrebu gan gynnwys Wi-Fi, ZigBee, Z-Wave, Bluetooth, a NFC, yn ogystal ag IoT a systemau gweithredu cysylltiedig ar gyfer gorchymyn a rheoli defnyddwyr fel iOS, Android, Azure, Tizen.Mae gweithredu a gweithredu yn dod yn fwyfwy hawdd i ddefnyddwyr terfynol, gan hwyluso twf cyflym yn y segment Do-it-Yourself (DIY).

 

 


Amser postio: Gorff-15-2021
Sgwrs WhatsApp Ar-lein!