Mae HVAC Control yn System Rheoli Adeiladau Bach y gellir ei ffurfweddu sy'n ddelfrydol ar gyfer
amrywiol brosiectau masnachol ysgafn, megis ysgolion, swyddfeydd, siopau, warysau, fflatiau, gwestai, cartrefi nyrsio, ac ati. Gellir defnyddio gweinydd cefn preifat, a gellir ffurfweddu dangosfwrdd PC yn unol â gofynion unigryw'r prosiect, o'r fath. fel:
• Modiwlau swyddogaethol: addasu dewislenni dangosfwrdd yn seiliedig ar y swyddogaethau a ddymunir;
• Map eiddo: creu map eiddo sy'n adlewyrchu'r lloriau a'r ystafelloedd gwirioneddol o fewn eiddo;
• Mapio dyfais: paru'r dyfeisiau ffisegol â'r nodau rhesymegol o fewn map eiddo;
• Rheoli hawliau defnyddwyr: creu rolau a hawliau ar gyfer y staff rheoli wrth gefnogi gweithrediad y busnes.

Rheoli tymheredd
Temp Humd control
Rheolaeth Humd Temp
Temp & Humd control
Rheolaeth Dros Dro a Humd
Sgwrs WhatsApp Ar-lein!