Drosodd

golwg

2

Nod OWON SmartLife yw defnyddio technolegau o’r radd flaenaf i yrru’r defnydd effeithlon o ynni, a chreu amgylchedd cartref “Gwyrddach, Clytach a Doethach”, gwella safonau bywyd ac yn y pen draw gyfrannu at les dynol.

“Didwylledd, Llwyddiant a Rhannu” yw’r gwerthoedd craidd y mae OWON yn eu rhannu gyda’n partneriaid mewnol ac allanol, gan feithrin perthnasoedd cydweithredu diffuant, ymdrechu gyda’n gilydd i sicrhau llwyddiant pawb ar eu hennill a rhannu dyfodol gwych.

Sgwrs WhatsApp Ar-lein!