Mae datrysiad IoT diwedd-i-ddiwedd OWON, SPIDEXTM, yn caniatáu i'w bartneriaid greu a chynnal eu hecosystem feddalwedd eu hunain o'r newydd ar ben platfform IoT presennol OWON (cwmwl preifat + porth craff + dyfeisiau amgylchynol), a theilwra eu system ymhellach gyda nodweddion unigryw a defnyddwyr profiad ar gyfer ceisiadau amrywiol.Felly, arbedwch eu hymdrechion a'u buddsoddiad mewn adeiladu caledwedd yn sylweddol, gan dreulio'r dechnoleg Rhwydwaith Ardal Leol, tra'n dal i roi'r hyblygrwydd mwyaf posibl iddynt ddylunio system yn unol â gofynion y prosiect.Gallai partneriaid OWON ddewis o DDAU opsiwn wrth ddylunio eu rhaglen gweinydd cwmwl eu hunain, neu integreiddio datrysiad OWON i'w system bresennol, a dylunio eu meddalwedd haen cais eu hunain ymhellach, megis APP symudol a dangosfwrdd PC.

Bydd OWON yn uwchraddio'r CPI / API yn barhaus i gadw i fyny ag ehangiad eich system.

Sgwrs WhatsApp Ar-lein!